torsdag 16 mars 2017

Majblommans regler för barnen inte nya!

Just nu rapporteras att barn som säljer majblommor riskerar att bli rånade och att Majblomman nu går ut med säkerhetsregler. Men Majblommans regler för barns säkerhet är inte nya. De finns sedan många år tillbaka för barnens trygghet under insamlingen. Säkerhetsreglerna säger till exempel att barnen alltid ska sälja majblommor tillsammans med kompisar, att de ska sälja på platser där det finns mycket människor samt att barnen ska tömma sina väskor på kontanter varje dag. Reglerna har fungerat väl under många år, och antalet incidenter mycket, mycket lågt. Majblommans säkerhetsregler är alltså inte nya utan en standard som funnits och fungerat väl under lång tid. 

I år kommer dessutom alla barn att kunna ta betalt med sms vilket också är en del i Majblommans säkerhetsarbete. 
Barn har aldrig blivit rånade i den bemärkelsen att de blivit skadade/nerslagna.
Ca 80.000 barn säljer majblommor och varje år får vi in rapporter om 5 – 10 händelser. 

I säkerhetsregler framgår också att om något händer ett barn ska Majblomman kontaktas omedelbart så att vi kan sätta in stödåtgärder direkt. Därefter gör man en polisanmälan.

måndag 13 februari 2017

Sportlov utan pengar

Vecka 7. Dags för sportlov i stora delar av Sverige. För många skolbarn betyder detta härliga, lediga dagar med familjen i fjällen eller roliga aktiviteter hemmavid. Men för några ungar på varje skola ser det annorlunda ut. De har inte råd med idrott och rekreation, och saknar vuxennärvaro, inte minst på grund av att fritidsverksamheten ofta går på sparlåga när skolan stänger.  

För Majblomman är kopplingen till kommunernas brist på ansvarstagande tydlig i sammanhanget. Att fritidsverksamheten bantas under loven är ett strukturellt problem, och ska i första hand hanteras därefter. Men allt som ofta landar den offentliga diskussionen i individuella ”lösningar”. Föräldrar får tips på hur man tänker positivt fast man är pank, hur barn kan ha kul ensamma hemma, eller på hur man lagar extra billig mat när skollunchen lyser med sin frånvaro. Det är att blunda för grundproblemet. Och att media låter psykologer förklara hur föräldrar ska hantera ett samhälleligt misslyckande på ett personligt plan är på gränsen till cyniskt.


Majblomman tar emot ansökningar om bidrag till barn i familjer med skör ekonomi, året runt. Inför sportlovet söker många bidrag till vinterkläder, sportutrustning, kulturupplevelser och annat som gör det möjligt att uppleva gemenskap med kompisar och familj när skolan har stängt.  


Föräldrar med heltidsanställning har ofta fem veckors semester, att jämföra med grundskolebarns 16 veckors ledighet per år. För många familjer är det en svår ekvation att få ihop med sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Därför ska kommunernas fritidsverksamhet vara tillgänglig och hålla god kvalitet, året runt. Men av Majblommans årliga lovrapport framgår också att den kommunal fritidsverksamheten går på sparlåga på många håll, just när skolan stänger. Detta trots skollagen, som ger att kommunen har ansvar för fritidshem även under skollov. 

Lovveckorna är härliga ur de flesta barns perspektiv, men Majblomman kommer i kontakt med många som föredrar vardagen, och dess trygga rutiner med fritids och skola. Alternativet för barn som har det tufft är ofta sysslolöshet hemma.

Lovet betyder att den trygga skolmiljön försvinner, liksom ett lagat mål mat per dag.
Majblomman vill se frågan om barns 16 veckor lovveckor på högsta politiska nivå, i alla svenska kommuner. Det är en grundläggande förutsättning för alla barn ska ha det tryggt och bra oavsett om skolan är öppen eller inte.


torsdag 26 januari 2017

Kostnader i skolan debatteras i Lindesberg

I dag rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro: 

”På Stadsskogsskolan i Lindesberg har man tidigare ordnat en årlig resa till Romme som ett alternativ på vårterminens vinterfriluftsdag, som elevernas föräldrar fått vara med och betala.
Det här har varit helt frivilligt att följa med på och det har även funnits andra kostnadsfria aktiviteter att välja på. Men nu har skolan valt att med kort varsel ställa in årets skidresa.
– En förälder hörde av sig och frågade om det var förenligt med lagar och regler, och vi kunde konstatera att det inte var det. Därför blev vi tvungna att ställa in. Är det en del av undervisningen ska det vara helt gratis för alla, säger Lars Speziali som är rektor Stadsskogsskolan.”

Majblomman konstaterar gång på gång att skollagen har så svårt att nå ända ut till barnen. Just detta exempel från Lindesberg är ett glasklart brott mot skollagen som säger att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet och aldrig beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar. Principen om avgiftsfri utbildning är en av hörnstenarna i det svenska skolsystemet, konstaterar Skolverket.

Varje kommun är huvudman och ansvarig för hur skola bedrivs. Majblommans starka rekommendation är att kommunfullmäktige fattar beslut om:
1) Allt som rör undervisningen i skolan ska vara kostnadsfri.
2) Behövs matsäck, ska skolan stå för den.
3) Tillåt inte fruktstunder om inte skolan står för frukten.
4) Utbilda all personal om barns villkor i en ekonomiskt utsatt familj. Det behövs kunskap om varje barns villkor för att förstå varför skollagen är formulerad som den är.

Goda exempel finns i Majblomman kommunundersökning  ”Hållbarakommuner har barnets perspektiv”.

Vi kan konstatera att även om kommunen tagit beslut om avgiftsfrihet i skolan kan det vara svårt att få beslutet att nå ända ut till barnen. Därför är utbildning så viktig. Och tydliga riktlinjer som följer skollagen!